Педагоги на конференції PDF Друк e-mail
Понеділок, 23 квітня 2012, 09:55

 

 

2 – 3 квітня 2012 року група педагогів брали участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку», яка відбувалася на базі Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Організаторами цієї конференції виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, факультет корекції та соціальної педагогіки і психології Кам`янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. У роботі конференції взяли участь 226 учасників із 24 областей України, АР Крим, а також вчені із Польщі, Білорусії, Росії та Казахстану.

 

До складу делегації від Чернівецької області входили директори спецшколи-інтернату №4 м. Чернівці Коропецький І.І., спецшколи-інтернату №1 м. Хотин Курганецький В.І., КЗ «Чернівецька спеціальна ЗОШ №3» Добржанська О.М., навчально-реабілітаційного центру №1 Савчук О.О., завідувач ОПМПК Комісарова С.М., педагоги КЗ «Чернівецька спеціальна ЗОШ №3» Мельник М.І., Єрмілова Л.М., навчально-реабілітаційного центру Карпенко Л.А., Калініна Н.Л., спеціалісти ОПМПК Захарова М.В., Анатійчук М.О., Мала Л.В., …

Під час роботи конференції було заслухано 13 доповідей на пленарному засіданні, 43 виступи і повідомлення на секційних засіданнях з таких напрямків: історія встановлення та сучасній тенденції розвитку корекційної та інклюзивної освіти, організація логопедичної роботи, психолого-педагогічні аспекти освіти дітей з порушенням інтелекту, організація роботи з особами з порушення опорно-рухового апарату, слуху, зору, емоційно-вольової сфери. Також наша делегація взяла участь у таких майстер-класах:

1. Діагностика порушень артикуляційної моторики у дітей (Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії і спеціальних методик).

2. Піскова терапія у роботі с дітьми з психофізичними вадами (Матвеєва М.П., кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти).

3. Дослідження агресії у молодших школярів (Бєлова О.Б., старший викладач кафедри логопедії і спеціальних методик).

4. Використання логопедичних ігор у подоланні мовленнєвих порушень (Ткач О.М., викладач кафедри логопедії і спеціальних методик).

Надзвичайно цікаво про сучасні проблеми корекційної освіти доповідав доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім.. М. П. Драгоманова Віктор Миколайович Синьов. При особистій зустрічі Віктор Миколайович прийняв запрошення педагогів відвідати Буковину, виступити перед вчителями Чернівеччини з метою більш глибокого висвітлення та обговорення проблем освіти, навчання і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку в Чернівецькій області.

Свою власну авторизовану модель особистісно зорієнтованої інтеграції та концептуальні засади модернізації освіти дітей з порушеннями у розвитку представив слухачам конференції доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор центру інклюзивної освіти Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М.П. Драгоманова Віталій Іванович Бондар.

З системою корекційної освіти Республіки Білорусь, її особливостями нас ознайомили представник цієї країни, а саме кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії спеціальної шкільної освіти Науково-методичного закладу «Національний інститут освіти Міністерства освіти Республіки Білорусь» Лісовська Т.В.

Цікаво та пізнавально про модель корекційної освіти Республіки Польщі розповіли представники цієї країни: доктор наук, професор, ректор Академії спеціальної педагогіки ім. М.Гжегожевської Ян Лащик та доктор наук Академії спец педагогіки Кулєша Єва Марія.

Про нові засади в діяльності сучасних ПМПК та про їх місце в системі освіти говорила кандидат психологічних наук, завідувач центральних ПМПК України Обухівська А.Г.

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних дисциплін навчально-наукового Інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Хохліна О.П. розкрила суть особистості у контексті проблеми соціалізації аномальної дитини.

Нашу делегацію зацікавив виступ доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка Миронова С.П., яка висвітлила питання про роль батьків у психолого-педагогічному супроводі дітей з особливостями психофізичного розвитку.

У ході конференції учасники нашої делегації брали участь у круглому столі де обговорювались актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології за такими напрямками:

§ організація роботи з особами з порушенням мовленнєвого розвитку на різних етапах онтогенезу;

§ психолого-педагогічні аспекти освіти дітей з порушенням інтелекту;

§ організація роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку, опорно-рухового апарату, слуху, зору, емоційно-вольової сфери;

Вислухавши та обговоривши різні точки зору, конференцією було порушено клопотання перед МОУМСУ про підтримку і сприяння розв’язанню наступних напрямків розвитку корекційної та інклюзивної освіти в Україні:

· сприяння збереженню та розширенню мережі спеціальних дошкільних і шкільних освітніх закладів для дітей з вадами фізичного розвитку;

· розробку вітчизняної моделі інклюзивної освіти;

· розробка наукового та методичного забезпечення системи ранньої діагностики і корекції, абілітації дітей з вадами психофізичного розвитку;

· забезпечення дітям з особливостями психофізичного розвитку варіативності здобуття якісної базової або повної загальної середньої освіти;

· сприяння організації культурного дозвілля дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

· програмне забезпечення закладів корекційної освіти;

· забезпечення соціальної адаптації та професійної реалізації молоді з особливостями психофізичного розвитку.

Перед педагогами корекційної спрямованості поставленні важливі завдання пов’язані з освітою, навчанням, вихованням та соціальною адаптацією дітей з особливостями психофізичного розвитку. Для розв’язання цих проблем і потрібно організовувати Міжнародні та Всеукраїнські конференції, семінари з питань корекційної освіти у різних регіонах України, залучати до цих зібрань громадські організації та батьківські об`єднання.

Розуміючи необхідність теоретичних знань та практичного їх застосування, важливість впровадження в навчання та виховання інноваційних технологій висловлюємо щиру вдячність організаторам конференції за надану можливість познайомитися з передовою науковою думкою вчених та практичних досвідам колег. Тож об’єднаємо в єдине наші зусилля, знання теорії та практики, добрі серця, увагу та допомогу держави.

 

Останнє оновлення на Понеділок, 23 квітня 2012, 09:55