Завдання спеціальної школи PDF Друк e-mail
Неділя, 04 грудня 2011, 13:48

Кожна людина, прийшовши у цей світ, має право на відповідне місце у суспільстві, в якому вона проживає. 
Для цього вона повинна мати певні знання, виховання, практичні навички та відповідну професійну підготовку.

Розвиток будь-якої особистості залежить від того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям.

Концепція школи передбачає створення таких умов, за яких діти з обмеженими можливостями могли б успішно реалізувати свої загальнолюдські права, стати корисними громадянами своєї держави, освіченість і соціальний статус яких задовольнятиме потреби суспільства.

Метою всієї навчальної, виховної та колекційної роботи школи є:
а) відношення соціального статусу дитини;
б) забезпечення певної соціальної незалежності;
в) забезпечення соціальної адаптації суспільстві;
г) створення належних умов для актуалізації здібностей розумово відсталої дитини;
д) створення мов для розвитку особистих якостей і потреб у соціальному, моральному і духовному самовдосконаленню.

Важливе завдання спеціальної школи полягає в тому, щоб сформувати в суспільстві розуміння проблем дітей, які мають особливості в розумовому розвитку.
Для реалізації таких непростих завдань педагогічним колективом продумана і опрацьована цілісна система навчання, виховання та корекції кожної особистості дитини.

Зокрема:
1. В школі працює кваліфікований педагогічний колектив, в складі якого крім фахової освіти 43% мають спеціальну дефектологічну освіту та великий педагогічний досвід роботи з дітьми з особливими потребами.
2. Кожна дитина в центрі уваги досвідченого психолога та соціальної служби школи.
3. Для дітей розроблені спеціальні програми з навчання та виховання, в основі яких є корекція особистості розумово відсталої дитини, створена відповідно матеріально-технічна та методична база, працюють два логопедичні кабінети.
4. Трудове навчання здійснюється з урахуванням індивідуальних здібностей та можливостей кожної дитини в шкільних майстернях а саме: столярній, швейній, картонажній та малярні.
5. В школі працюють:
а) кабінети фізіопроцедур та лікувальної фізкультури;
б) спортивна зала;
в) кабінети ритміки та музики.
6. Діти мають можливість розвивати свої здібності в гуртках, які працюють в режимі роботи школи, а саме:
- „Умілі руки”;
- Танцювальний;
- Вокальний;
- Спортивний;
7. Подовжений режим роботи школи з 8-30 до 1845 дає змогу батькам працювати, а дітям навчатись та розвиватись.
8. Триразове безкоштовне збалансоване харчування, медичне обслуговування, відповідний режим навчання та відпочинку значно зміцнюють здоров`я дітей.
9. Наповнюваність класів та груп продовженого дня до 12 чоловік дає можливість глибокого вивчення особистості дитини її навчання та виховання з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини.
10. Для того, щоб всебічно допомогти розумово відсталій дитині, виховання і навчання таких дітей проходить через спеціальні психологічні, педагогічні, культурно-гігієнічні, індивідуальні та загально шкільні розвивальні заходи, спрямовані на зміни в розвитку та перспективний розвиток розумово відсталої дитини, становлення її як особистості.